พังกาหัวสุมดอกแดง

ชื่อที่เรียก  :  พังกาหัวสุมดอกแดง

ชื่ออื่น ๆ  :  ประสัก, ประสักแดง, โกงกางหัวชุม, พังกาหัวสุม (กลาง) : พลัก

ลักษณะ  :  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 25-35 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ โคนต้นมีพูพอนสูง และมีช่องอากาศขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป มีรากหายใจคล้ายหัวเข่า เปลือกหยาบ สีน้ำตาลดำ ถึงดำ แตกเป็นร่องตามยาวไม่เป็นระเบียบ

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่ 3

คลิปที่ 4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s