Facebook กับการเรียนวิทยาศาสตร์ 1

Facebook กับ การเรียนวิทยาศาสตร์

บทความโดย น.ส.รสิกพัธร สันติกุล ม.401 เลขที่ 37

     ในปัจจุบันนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามาแม้แต่อาชีพครู ทุกคนไม่สามารถปฏิปฏิเสธได้ เพราะเทคโนโลยีวิ่งเข้าหาตัวเราทุกวัน โดยเฉพาะ Social Network ไม่มีใครไม่รู้จัก Facebook ด้วยกระแสของวัยรุ่นมาแรงมากในฐานะบทบาทของครูไม่สามารถที่จะห้ามนักเรียนไม่ให้เล่น Facebook ได้ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ นั่นจึงเป็นแนวทางในการเริ่มการเรียนรู้รูปแบบใหม่

 

ในเฟซบุ๊กมีการแบ่งปันเรื่องราว ความรู้แง่คิดประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของผู้อื่นสามารถนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้ได้ การเรียนรู้รวมกันผ่านเฟซบุ๊กทำได้โดยสร้างกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เรื่องที่สนใจร่วมกันและสามารถนำเฟซบุ๊กไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป็นกิจกรรมหลักหรือการเสริมบทเรียน โดยการสร้างเป็นกลุ่มเรียนแล้วนำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบของเนื้อหา,บทความ,สื่อมัลติมีเดีย,การนำเสนองาน,ผลงานฯลฯ ทำให้เกิดความน่าสนใจ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาครูและนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็น การสอบถาม การให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่มีโอกาสเรียนรู้มากย่อมได้เปรียบจะเห็นได้ว่าเฟซบุ๊คสามารถสร้างประโยชน์โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อีกช่องทางหนึ่งในการเรียนนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น และในเรียนรู้ของนักเรียนต้องการที่จะเห็นภาพประกอบ สื่อต่างๆ งทำให้นักเรียนมีความสนใจในวิชานั้นๆ มากยิ่งขึ้น

     ดิฉันคิดว่าการเรียนการสอนในเฟซบุ๊กนั้นถือเป็นแนวคิดที่ดีเพราะการเรียนการสอนแบบเก่าๆ เดิมๆ จะทำให้ง่วงและไม่น่าสนใจเอาซะเลย ดังนั้นถ้าหากถามตัวดิฉันเอง Social network ที่ขาดไม่ได้ในวัยนี้คือ Facebook และน้อยคนนักที่จะไม่มีเป็นของตัวเอง การเรียนรู้ในโลกออนไลน์จึงเปิดกว้างขึ้น มีการลงภาพ วีดีโอ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ส่งงานและการทำแบบทดสอบ แนวทางการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน รวดเร็วและทันสมัยกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s