Sponge หน้าที่ลับของมือ

Sponge หน้าที่ลับของมือ

เรียบเรียงจาก Sponge ฉลาดสุดๆ

โดย เลขที่ 1 ชั้น ม.403

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครูที่ปรึกษา ครูเชาวน์ สุวรรณชล

คนทั่วไปนั้นสามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่าง ชัดเจน และ สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังนั้นสามารถเข้าใจในเรื่องที่ตนเองอธิบายบายได้
คนทั่วไปนั้นเวลาอธิบายจะใช้มือโดยไม่ทันรู้ตัว และมือของเขาจะช่วยในการอธิบายสิ่งต่างๆ แต่ถ้ามือของเขา หรือ คนอธิบายนั้นไม่สามารถขยับมือได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น

วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1
ให้ผู้ทดลองนั้นทำโจทย์เลขคณิตศาสตร์อย่างง่ายและหลังจากนั้นจะให้อธิบายว่าโจทย์เหล่านั้นคิดยังไงโดยไม่ใช้มือโดยมือจะจับอยู่ที่ราวจับ
การทดลองที่ 2
เลือกเพลงที่ผู้ทดลองต้องการร้องได้อย่างอิสระ หลังจากนั้นให้ร้องเพลงโดยให้มืออยู่กับที่

สรุปผลการทดลองที่ 1
เมื่อให้คนเราได้อธิบายว่าโจทย์เลขนั้นแก้ได้ยังไงจะเกิดความลำบากใจได้ระดับหนึ่ง ในกรณีที่สามารถใช้มือได้นั้นในส่วนการเคลื่อนไหวและส่วนการตัดสินใจของสมองเราจะทำงานพร้อมกัน ทำให้สามารถอธิบายได้ว่าโจทย์เลขข้อนั้นแก้ได้ยังไง
สรุปผลการทดลองที่ 2
เวลาร้องเพลงนั้น ยิ่งเสียงสูงเท่าไหร่ มือของเค้าก็จะขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อตอนที่ห้ามใช้มือ เขาไม่สามารถร้องเพลงให้เสียงสูงขึ้นได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s