Sponge ปฏิทิน

Sponge ปฏิทิน

เรียบเรียงจาก Sponge ฉลาดสุดๆ

โดยนางสาวสุทธิวรรณ     แก้วโสภาค  เลขที่ 5 ชั้นม.403

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครูที่ปรึกษา ครูเชาวน์ สุวรรณชล

ปฏิทินเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ง่ายๆรอบตัวเรา  ไม่ว่าจะนัดกับเพื่อน  ว่างแผนการทำงานในอนาคต  ปฏิทินก็สามารถช่วยเราได้เสมอ  ซึ่งในคลิปSpongeนี้แสดงให้เห็นว่า  วันที่  4 เมษายน , 6 มิถุนายน ,            8 สิงหาคม , 10 ตุลาคม  และ 12 ธันวาคม  เป็นวันเดียวกันของทุกๆ ปี  ที่เป็นวันเดียวกัน เพราะ ระหว่างวันที่  4 เมษายน ถึง วันที่ 6 มิถุนายน  จะห่างกัน 2 เดือนถ้าคิดว่า 1 เดือนมี 30 วัน 2 เดือนก็มี 60 วันรวม 2 วันที่คิดคำนวณไปอีก 2 วันก็จะเป็น 62 วัน  และระหว่างนั้นก็จะมีวันที่มี 31 วันอยู่หนึ่งเดือนก็จะกลายเป็น 63 วัน  63 ก็คือ 7*9  ฉะนั้นทั้ง 2 วันนี้ต่างกันอยู่ 7 ช่วงจึงเป็นวันเดียวกันได้  แต่สำหรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นั้นจะไม่เหมือนกัน  เพราะเดือนกุมภาพันธ์ มี 28 หรือ 29 วันไม่ถึง 30 วัน ฉะนั้นระยะห่างระหว่าง 2 เดือนนี้จะไม่เท่ากับ 63 แต่จะอยู่ระหว่าง 62 หรือ 61 วันต่างหาก  ฉะนั้นเมื่อเอา 7 วันหารจะไม่ลงตัว  จึงทำให้ไม่เป็นวันเดียวกัน  ไม่ว่าจะไปดูปฏิทินในช่วงไหน วันที่ 4 เมษายน , 6 มิถุนายน , 8 สิงหาคม , 10 ตุลาคม  และ 12 ธันวาคมก็ยังเป็นวันเดียวกันอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s