เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์:เซลล์ยูคาริโอต Eukaryote Cell ตอน เซนทริโอล Centriole 1ใน3 ออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

:เซลล์ยูคาริโอต Eukaryote Cell

ตอน เซนทริโอล Centriole

1ใน3 ออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

 Centriole เซนทริโอลเป็นออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

 Centriole เซนทริโอลช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและจะช่วยในการแบ่งเซลล์ ในการแยกโครมาทิดออกจากกัน ด้วย Spindle fiber และช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์บางชนิด


Centriole เซนทริโอลประกอบด้วย Microtubule หลายท่อ

Centriole เซนทริโอลประกอบด้วย หลอดเล็ก ๆ เรียกว่า ไมโครทิวบูล (microtubule) เรียงกันแบบ 9 + 0 โดยเรียงเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 3หลอด จำนวน 9 กลุ่ม เชื่อมต่อกัน บริเวณตรงกลางไม่มีไมโครทูบูล

Centriole เซนทริโอลในแต่ละเซลล์จะมี 2 อัน เรียงในลักษณะตั้งฉากกันอยู่ใกล้นิวเคลียส โดยไซโทพลาซึมที่ล้อมรอบเซนทริโอล เรียกว่า Centrosomeเซนโทรโซม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเส้นใยสปินเดิล

Centriole เซนทริโอลพบในเซลล์สัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโปรติส ไม่พบในเซลล์พืช และ เห็ด รา

Centriole เซนทริโอลไม่พบในเซลล์พืช  แต่ในเซลล์พืชมี Polar cap ช่วยในการแบ่งเซลล์

ในเซลล์ Eukaryote มี Centrosome แต่ใน Centrosome ไม่จำเป็นต้องมี Centriole ก็สามารถสร้างเส้นใยสปินเดิลได้

เพิ่มเติม

ไมโครทิวบูล (microtubule) พบได้ในซิเลียและแฟลเจลลา แต่มีการเรียงตัวเป็นแบบ 9 + 2 โดยเรียงเป็นกลุ่ม
กลุ่มละ 2 หลอด จำนวน 9 กลุ่ม ตรงกลางมี 2 หลอด2 responses to “เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์:เซลล์ยูคาริโอต Eukaryote Cell ตอน เซนทริโอล Centriole 1ใน3 ออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

  1. ดูแล้วค่ะ แต่ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ดีค่ะจะได้รู้คำศัพท์ไปด้วย ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s