เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์:เซลล์ยูคาริโอต Eukaryote Cell ตอน เยื่อหุ้มเซลล์ Cell membrane

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

:เซลล์ยูคาริโอต Eukaryote Cell

ตอน เยื่อหุ้มเซลล์ Cell membrane

เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน คือยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าออกเท่านั้น (semipermeable membrane)

เยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างแบบ fluid mosaic model ประกอบด้วย

1. Phospholipid bilayer ที่ไหลไปมาได้ ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นของไหล โดยหันส่วนฟอสเฟตซึ่งเป็นส่วนที่ชอบน้ำ     

    (hydrophilic) ซึ่งมีขั้ว (Polar) ออกทางด้านนอก และหันส่วนไขมันที่เป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic) ซึ่งไม่มีขั้ว (non-Polar) เข้าหากันอยู่ด้านใน

2. Cholesterol แทรกอยู่ระหว่างชั้น Phospholipid bilayer เสริมสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่น

3. Protein  มีหลายหน้าที่ เช่น เป็นตัวรับ (Receptor) ตัวพา (Carrier) ช่องทางผ่าน (Channel)

4. Carbohydrate ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ และทำให้เซลล์จดจำกันได้

 

 ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Phospholipid (จริงๆ นร.เรียนมาแล้วในเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ในเรื่องของไขมัน)

 Phospholipids เป็น lipids ชนิด ไขมันประกอบ (compound lipid)

Phospholipids  ประกอบด้วย glycerol 1 โมเลกุล fatty acid 2 โมเลกุล และ phosphate group (phosphate group  มีประจุ -)

Phospholipids  มีส่วนหัวที่มีประจุ และเป็นส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic)   ส่วนหางเป็นกรดไขมัน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic)

     เมื่อเติม phospholipids ลงในน้ำ phospholipids จะรวมตัวกัน โดยเอาส่วนหางเข้าหากัน และส่วนหัวหันออกทางด้านนอก กลายเป็นหยดเล็กๆ เรียกว่า  micelle

      ที่ cell membrane ของสิ่งมีชีวิต Phospholipids จะเรียงตัวเป็น 2 ชั้น โดย hydrophilic head จะหันออกทางด้านนอกเข้าหากัน ส่วน hydrophobic tail อยู่ตรงกลาง

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cholesterol (จริงๆ นร.เรียนมาแล้วในเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ในเรื่องของไขมัน)

    Steroids เป็น lipids ชนิด ไขมันเบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย คาร์บอนเรียงตัวเป็นวงแหวน 4 วง

   Steroids ชนิดต่างๆ มีหมู่ functional group ที่ต่อกับวงแหวนแตกต่างกัน

   Steroids ที่ควรรู้จัก เช่น Cholesterol

  Cholesterol เป็น steroid ที่เป็นองค์ประกอบของ cell membrane และ  ยังเป็น precusor สำหรับการสังเคราะห์ steroid อื่นๆหลายชนิด เช่น hormones

 
สรุปทั้งหมดเกี่ยวกับ Plasma membrane

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s