เซลล์โปรคาริโอต Prokaryote Cell (แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร Monera (มอเนอรา))

โปรคาริโอต (Prokaryote)…

แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร Monera (มอเนอรา)

เซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และไม่มีออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม


แบคทีเรีย (prokaryote) เป็นสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มของโลก (Pro=ก่อน) แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว มี DNA เป็นวงแหวนพันกับโปรตีน ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส จึงไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน จึงเรียกบริเวณนั้นว่า Neucleoid ซี่งลอยอยู่ในไซโตพลาสซึมที่ล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ มีผนังเซลล์เป็นสารพวก Peptidoglycan บางชนิดอาจมี Capsule และไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม (มีเพียงไรโบโซม) ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของ Prokaryotes

Prokaryote แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.Eubacteria ยูแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมดาทั่วไปทั้งในดิน น้ำ อากาศ อาหาร และในร่างกายสิ่งมีชีวิตอื่น และสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างพิเศษ คือ สามารถพบได้ทั้งในน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย ในธารน้ำแข็ง แหล่งน้ำพุร้อน

2.Archeabacteria อาร์เคียแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเป็นพิเศษ เช่น ร้อนจัด หรือมีความเป็นกรดหรือเบสสูง หรือบริเวณที่มีสารพิษสูงเชื่อว่ามีวิวัฒนาการแยกมา เพราะมีเยื่อหุ้มเซล์ที่แปลกออกไป กลุ่มของอาร์เคียที่สำคัญได้แก่ อาร์เคียที่อยู่ในสภาพเค็มจัด (extreme halophiles) พบในนาเกลือ เพราะชอบความเค็ม อาร์เคียที่ชอบอากาศร้อนจัด (exthreme thermophilies) พบในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100oC หรือในแหล่งน้ำที่เป็นกรด ทำให้แหล่งน้ำที่เป็นกรดมีสีเขียว อาร์เคียที่ชอบอยู่ในที่ๆไร้ออกซิเจน เช่นในน้ำลึก ในโคลนและในดินก้นบ่อ ในทางเดินอาหารสิ่งมีชีวิต

คุณ Matthew Stott ทำการสำรวจแบคทีเรียในแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิสูงในประเทศนิวซีแลนด์

สรุปเกี่ยวกับอาเคียแบคทีเรีย

สรุปทั้งหมดเกี่ยวกับ Prokaryote เมื่อมีความรู้แล้วมาดูคลิปนี้ นร.จะเห็นภาพและเข้าในคลิปมากขึ้นครับ

One response to “เซลล์โปรคาริโอต Prokaryote Cell (แบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร Monera (มอเนอรา))

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s