เซลล์และทฤษฎีเซลล์

เซลล์คืออะไร
เชิญเรียนรู้กับครูเชาวน์ได้ครับ

 

สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ แบ่งง่ายๆ ดังนี้

1. สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเซลล์ เช่น ไวรัส

มารู้จักไวรัสกัน จากคลิปนี้ครับ

2. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ ซึ่งจะแบ่งย่อยได้เป็น 2.1 เซลล์โปรคาริโอต (Prokaryote cell) และ 2.2 เซลล์ยูคาริโอต (Eukaryote cell) และ  เซลล์ยูคาริโอต (Eukaryote cell) จะแบ่งย่อยได้อีกเป็น 2.1.1 เซลล์พืช และ 2.1.2 เซลล์สัตว์ (ส่วนเซลล์ของพวกฟังไจ เราไม่ได้เรียนครับ แต่โพรติสบางตัวเราก็ได้เรียนครับ)

คำว่า เซลล์ (cell) มาจากไหน ???

Robert Hooke ได้ศึกษาไม้คอร์กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วเห็นเป็นห้องๆ จึงตั้งชื่อว่า Cell

จากนั้น
มัตทิอัส ชไลเดน (Matthias Schleiden) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันพบว่า พืชทั้งหลายต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทีมีหลายเซลล์ และโอดอร์ ชวันน์ (Theodor Schwann) นักสัตววิทยาชาวเยอรมัน ได้ค้บพนในปีถัดมาว่าสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีเซลล์เป็นองค์ประกอบ นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คน จึงได้ร่วมกันตั้ง ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) มีใจความว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์ และเซลล์นั้นคือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะไวรัสไม่ได้มีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐาน)

ทฤษฎีเซลล์ (ตัวอักษรสีเขียวเป็นแค่ข้อมูลเสริมนะครับ)

1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเซลล์เดียว เช่น ยูกลีนา พารามีเซียม อะมีบา หรือหลายเซลล์ เช่น คน แมลง พยาธิ ซึ่งภายในมีสารพันธุกรรมและมีกระบวนการ

เมแทบอลิซึม (ซึ่งแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 คือ Anabolism และ Catabolism ) ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบาครับ
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวครับ

2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทำงานภายในโครงสร้างของเซลล์ โดยเซลล์ที่มีขนาดเล็กทีสุดเป็นเซลล์โปรคาริโอต เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแบคทีเรีย (bacteria) คือ ไมโครพลาสมา (Mycoplasma) ส่วนเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ คือ เซลล์อสุจิ (Sperm)

มาดูไมโครพลาสมากันครับ

Sperm cell เซลล์อุจิเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ 1

Sperm cell เซลล์อุจิเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ 2

3. เซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่ม เซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิม แม้ว่าชีวิตแรกเริ่มจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มีชีวิต แต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์เป็นผลสืบเนื่องมาจากเซลล์รุ่นก่อน

คลิปที่ Sperm ไป เจอกับเซลล์ไข่ (ของหอยเม่นนะครับ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s