21 พ.ค.2555 อบรมโครงการขยายผล สอวน. สู่โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ (2555-2557)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมโครงการอบรมโครงการขยายผล สอวน. สู่โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ (2555-2557) ณ โรงแรม PRINCE PALACE กทม. ตามคำสั่ง/หนังสือรับเลขที่ ๐๑๓๔ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ภายใต้ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังเอกสารแนบ

รศ. จำกัด มงคลกุล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

คณะประธานกล่าวชี้แจงที่มาของโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการขยายผลของสอวน. ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สสวท. สอวน. และ สพฐ.

เป้าหมายของโครงการ ก็คือ นำโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 จากมหาวิทยาลัย สู่ โรงเรียน เพราะเดิมตั้งเป้าไว้แค่ 4 ปีแล้วจะขยายผลสู่โรงเรียน แต่ ณ บัดนี้ ล่วงเลยเวลามาแล้ว 11 ปี จึงต้องถึงเวลา

จากแผนภูมิแท่ง แสดงให้เห็นอัตราส่วนของเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงที่ได้รับ ซึ่งเป็นความสำเร็จของ สอวน.

ค่ายที่จะจัดนี้เน้นไปที่ทักษะการคิดวิเคราะห์ คือการแก้ปัญหาโจทย์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และการทำการทดลอง โดยจัดคู่ขนานกับมหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงด้วย

บรรยากาศของการอบรม ครูทุกท่านมีความตั้งใจมาก (ผมเองก็ตั้งใจนะ …ทุกคนตั้งใจจนไม่กล้าขอให้ใครถ่ายรูปให้ ก็ถ่ายเองเลยครับ)

แต่ละสาขาวิชาเอกจะได้รับหนังสือจาก สอวน. ซึ่งมีตราประทับว่าเป็นหนังสือพระราชทาน ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้ม ตื้นตัน และดีใจเป็นอย่างมาก

ตอนบ่ายมีการอบรมแยกห้องตามสาขาเอก ซึ่งวิทยากรไม่ใช่ใครที่ไหน เป็น 1 ในผู้เขียนตำราด้านบนนั่นเอง

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเป็นศูนย์เคมีของภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ผมเอกชีววิทยาได้ร่วมงานกับคุณครูจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะครูจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นศูนย์ชีววิทยาของภาคใต้ตอนบน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ ซึ่งเป็นครูชีววิทยาทั้งหมด (ครูชีววิทยากลุ่มภาคใต้ตอนบน) ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมในโครงการนี้ ทุกท่านทำเพื่อประเทศชาติของเรา ดีใจที่การศึกษาของไทยมีการพัฒนาไปอีกขั้น

ตัวอย่างเอกสารที่ได้จากการอบรม

สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน

1. เตรียมการเพื่อการจัดค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง โรงเรียน และนักเรียนในชุมชน

2. การที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองในการอบรมเพิ่มเติมในโครงการต่อเนื่อง ทำให้ข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญในชีววิทยามากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบสอนในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โครงการต่อเนื่อง

1. อบรมด้านความรู้และทักษะกระบวนการทางชีววิทยา3ครั้ง ครั้่งละ5วัน

ครั้งที่ 1 คือวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 2 คือวันที่ 1 สิงหาคม – 5 สิงหาคม 2555

ครั้งที่ 3 คือวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555

ซึ่งจะต้องวางแผนเรื่องการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยอาจนัดเรียนคาบเสริม หรือมอบหมายภาระงาน หรือการทดสอบโดยฝากให้ครูท่านอื่นช่วยคุมสอบแทน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s