2-4 เม.ย.2555 อบรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศครั้งที่ 17

เมื่อวันที่2 – 4 เมษายน 2555 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 17 ณ ค่ายวชิราวุธ (ร.๑๕ พัน.๒) กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช หนังสือรับเลขที่ ๕๗๗ นศ ๕๒๐๐๒.๙/๐๑๓๓๒ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานที่จัด คือ อุธยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ดังเอกสารแนบ

ซึ่งวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ มีความเชี่ยวชาญ ในการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชที่เข้าร่วมโครงการ

บรรยากาศในโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

เปิดงานโดยใช้จรวดขวดน้ำ ซึ่งยิงได้ไกลมาก

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ

ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่างๆ

ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนต่างๆ

การเข้าร่วมอบรมค่ายในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้รับความรู้ และเทคนิดการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s