13-15 มีค.2555 อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2555 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งเลขที่ ศธ ๐๕๕๗.๐๕/ว๐๑๐ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 และคำสั่งโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ 58/2555ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 ภายใต้ความร่วมมือของ 2 หน่วยงานคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ดังเอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s