ชีววิทยาโอลิมปิก2

ชีววิทยาโอลิมปิก

1 สิงหาคม 2555

.

.

.
.

.

.

Power point  เซลล์และการแบ่งเซลล์

เอกสารปฏิบัติการ เซลล์และการแบ่งเซลล์

Power point ปฎิบัติการ เซลล์และการแบ่งเซลล์

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 1

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 2

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 3

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 4

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 5

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 6

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 7

สอวน. ชีววิทยา การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 8

2 สิงหาคม 2555

.

.

.

.

.

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 1

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 2

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 3

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 4

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 5

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 6

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 7

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 8

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 9

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 10

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 11

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 12

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 13

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 14

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 15

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 16

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 17

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 18

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 19

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 20

สอวน. ชีววิทยา  พันธุศาสตร์ Mendelian 21

3 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า

.

.

.

.

.

.

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 1

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 2

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 3

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 4

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 5

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 6

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 7

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 8

สอวน. ชีววิทยา พันธุศาสตร์ Stat & Linkage 9

ภาคบ่าย

.

.

.

.

.

.

.

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 1

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 2

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 3

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 4

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 5

สอวน. ชีววิทยา อนุกรมวิธาน Taxonomy 6

4 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า

.

.

.

.

.

.

.

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

สอวน. ชีววิทยา ไวรัส และ แบคทีเรีย 1

 

ภาคบ่าย

5 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า

.

.

.

.

.

.

ภาคบ่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s