ชีววิทยาโอลิมปิก1

ชีววิทยาโอลิมปิก

.

วันที่   30   มิถุนายน   2555

powerpoint  สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิต

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 1

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 2

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 3

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 4

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 5

สอวน. ชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิตเบื้องต้น 6

สอวน. ชีววิทยา  คาร์โบไฮเดรต 1

สอวน. ชีววิทยา  คาร์โบไฮเดรต 2

สอวน. ชีววิทยา  คาร์โบไฮเดรต 3

สอวน. ชีววิทยา  คาร์โบไฮเดรต 4

สอวน. ชีววิทยา  โปรตีน 1

สอวน. ชีววิทยา  โปรตีน 2

สอวน. ชีววิทยา  โปรตีน 3

สอวน. ชีววิทยา  โปรตีน 4

สอวน. ชีววิทยา  ลิพิด 1

สอวน. ชีววิทยา  ลิพิด 2

สอวน. ชีววิทยา  กรดนิวคลีอิก 1

สอวน. ชีววิทยา  กรดนิวคลีอิก 2

.

.

วันที่   1   กรกฏาคม     2555

powerpoint สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 1

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 2

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 3

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 4

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 5

สอวน. ชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 6

.

.

วันที่    2    กรกฏาคม   2555

.

.

.

.

powerpoint สอวน. ชีววิทยา เซลล์

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 1

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 2

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 3

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 4

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 5

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 6

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 7

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 8

สอวน. ชีววิทยา เซลล์ ตอนที่ 9

.

.

วันที่    3    กรกฏาคม   2555

powerpoint สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่าน เข้า-ออก เซลล์

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 1

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 2

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 3

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 4

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 5

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 6

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 7

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 8

สอวน. ชีววิทยา การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 9

.

.

วันที่    4    กรกฏาคม   2555

powerpoint สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์

บรรยาย

สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 1

สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 2

สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 3

สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 4

สอวน. ชีววิทยา การหายใจระดับเซลล์ ตอนที่ 5

.

.

10 responses to “ชีววิทยาโอลิมปิก1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s